WAT DOEN WIJ?

Projectmanagement

Van nieuwbouw, renovatie of herstructureringsprojecten op basis van de GOTIK methode. Hierbij kunnen wij voor u het proces volledig of gedeeltelijk verzorgen, al naar de behoefte van uw organisatie. Wij beperken ons niet tot de realisatie maar leggen te allen tijde verbinding met de beheer in uw organisatie voor een goede balans tussen investeringskosten en onderhoudskosten.

Bouwbegeleiding

Directievoering en toezicht tijdens de bouw, met oog voor kwaliteit, veiligheid, organisatie, planning en budget. Dit wordt alleen uitgevoerd door VCA gecertificeerde medewerkers.

Advies

Veel beleggers en bedrijven vragen zich af wat te doen met het vastgoed. Investeren, uitbreiden of afstoten. Wij helpen u met het maken van een inventarisatie op basis van de kwaliteit, beschikbare middelen en uw bedrijfs- of persoonlijke doelen. Wij stoppen niet bij het advies, desgewenst begeleiden wij u ook met de financieringen en uitwerking van de plannen.

Beheer

Op dit moment voert Schitterend Advies het beheer uit van zo’n 6.000m² vastgoed eigendom van diverse bedrijven en particulieren. Denkt u hierbij aan registratie van klachten, uitvoering van inspecties en oplossen van spoedeisende klachten.

Aan- en verkoop

Schitterend Wonen is het makelaarskantoor die de aan- en verkoop van vastgoed voor u kan verzorgen.

Schitterend Wonen werkt met vaste tarieven vooraf, geen verbogen kosten en vraagt geen voorschot van onze klanten.

Check de site van Schitterend Wonen

Bouwkundige keuring woonhuis

Veel hypotheekverstrekkers vragen een bouwkundig rapport. Als onafhankelijk bureau kan Schitterend Advies dit voor u uitvoeren. Wij brengen de mogelijke risico’s van een woning in kaart zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Quickscan

U heeft een (voorlopig) ontwerp en wilt graag een extra paar ogen die met u meekijkt? Wij toetsen het voorliggend ontwerp graag aan uw oorspronkelijke uitgangspunten en toetsen of dit past bij uw bedrijfsvoering.

WIJ WERKEN VOOR

PARTICULIER

OVERHEID

BEDRIJVEN